Over incertex

in cert ex staat voor:

 • informatie/infrastructuur
 • certify/certain
 • experts/expertise

De naam zegt letterlijk wie we zijn en wat we doen: het leveren van expertise en zekerheid op het gebied van asset informatie over infrastructuur en vastgoed. Onze missie en kernactiviteiten staan geheel in het teken van ons zijn, ons dna.

Onze missie

Informatie in bedrijfsprocessen van de infrastructuur- en vastgoedsector toegankelijk en begrijpelijk maken voor de gebruikers (beheerder/eigenaar).

Onze kernactiviteiten

Inrichten informatieomgeving gebruiker

 • Assetmodel (structuur) opstellen
 • Definities assets en redeneertrant (indien nodig/niet aanwezig) opstellen
 • Specificaties systemen (databases en applicaties) opstellen
 • Proces beheer, uitgifte en onderhoud informatie opstellen

Bronnen optimaliseren

 • Leveranciers/aannemers informeren aangaande eisen informatiestructuur, -vorm en -inhoud
 • Inrichten systemen/modellen leveranciers om eerste levering naar eindsituatie goed te starten
 • Inrichten systemen/modellen beheerders om de bestaande bronnen te verbeteren (o.a. validatie)
 • Coachen tekenaars/werkvoorbereiders/ projectteamleden om eisen en regelgeving te begrijpen en goed toe te passen

Begeleiden overdracht

 • Proces overdracht informatie opstellen/vastleggen
 • Toetsen van aangeleverde informatie structuren aan regelgeving beheerders
 • Vertalen/tolken van informatiebegrippen van leverancier > projectorganisatie/ontwikkelaar > eigenaar/beheerder
 • Converteren van data naar de vereiste vorm en versie (opdrachtnemer > incertex > opdrachtgever) (versie A > incertex > versie B)