Over incertex

in cert ex staat voor:

  • informatie/infrastructuur
  • certify/certain
  • experts/expertise

De naam zegt letterlijk wie we zijn en wat we doen: het leveren van expertise en zekerheid op het gebied van asset informatie over infrastructuur en vastgoed. Onze missie en kernactiviteiten staan geheel in het teken van ons zijn, ons dna.

Onze missie

Informatie in bedrijfsprocessen van de infrastructuur- en vastgoedsector toegankelijk en begrijpelijk maken voor de gebruikers (beheerder/eigenaar).

Onze kernactiviteiten

Informatie gebundeld in 3 hoofdgroepen. Op een aparte pagina staat welke specifieke activiteiten hieronder vallen.