In cert ex | ɪn sɜːt ˈeks |

incertex

in cert ex staat voor:

  • informatie/infrastructuur
  • certify/certain
  • experts/expertise

De naam zegt letterlijk wie we zijn en wat we doen: het leveren van expertise en zekerheid op het gebied van asset informatie over infrastructuur, vastgoed en ruimtelijke ordening. Onze missie en kernactiviteiten staan geheel in het teken van ons zijn, ons dna.

Onze missie

Informatie in bedrijfsprocessen van de infrastructuur-, vastgoedsector en ruimtelijke ordening toegankelijk en begrijpelijk maken voor de gebruikers (beheerder/eigenaar).

incertex anno 2014

Onze kernactiviteiten

Onze informatie activiteiten zijn gebundeld in drie hoofdgroepen. Op een aparte pagina staat welke specifieke activiteiten hieronder vallen.