Informatieomgeving inrichten

 • (Asset)informatiemodel (structuur) opstellen (OTL, COINS, BID00001, BID00026, CIC, IEC/ISO-81346-2, Regelbeheer Omgevingswet)
 • Definities assets en redeneertrant (indien nodig/niet aanwezig) opstellen
 • Definieren hoe assets te identificeren
 • Specificaties systemen (databases en applicaties) opstellen
 • Proces beheer, uitgifte en onderhoud van informatie opstellen
 • Voorschriften technische documentatie, tekeningen opstellen
 • Vaststellingsproces/wijzigingsproces van voorschriften opstellen
 • Opstellen validatieregels voor (informatie)regels opstellen

Bronnen optimaliseren

 • Leveranciers/​aannemers informeren aangaande eisen gesteld aan informatiestructuur, -vorm en -inhoud
 • Inrichten systemen/​modellen van leveranciers om eerste levering naar eindsituatie goed te starten
 • Inrichten systemen/​modellen van beheerders om de bestaande bronnen te verbeteren (o.a. validatie)
 • Coachen tekenaars/​werkvoorbereiders/​projectteamleden om eisen en regelgeving te begrijpen en goed toe te passen
 • Coachen/begeleiden beleidsmakers, juristen, geo-informatiecoördinatoren om informatiemodellen omgevingswet te begrijpen en teksten en regels om te vormen voor goede verwerking in applicaties.

Overdracht begeleiden

 • Proces overdracht informatie opstellen/​vastleggen
 • Opstellen informatie toolkit voor ontwikkelteams regelgeving
 • Toetsen van aangeleverde informatie structuren aan regelgeving beheerders
 • Vertalen/tolken van informatiebegrippen van leverancier → projectorganisatie/​ontwikkelaar → eigenaar/beheerder
 • Converteren van data naar de vereiste vorm en versie (opdrachtnemer → incertex → opdrachtgever) (versie A → incertex → versie B)
 • Demarceren van vastgoedpercelen in tekeningen en ruimtestaten