Informatiemodel stations

Opstellen assetinformatiemodel stations

Ter ondersteuning van de asset managementprocessen van NS Stations en ProRail (stations) configureert incertex het volledige asset informatiemodel en begeleidt de implementatie van het model in de datasystemen van de eigenaren/asset managers. Het assetinformatiemodel vormt de basis van alle assetinformatie van alle (406) stations in Nederland en is gebaseerd op standaarden uit de vastgoedwereld en industrie (voor technische installaties).

Onze werkzaamheden zijn:

  • inventariseren van het complete areaal aan vastgoed- en stationsassetsoorten;
  • afstemmen met de verschillende assetmanagers, eigenaren en technisch experts;
  • vaststellen objectgrenzen;
  • opstellen definities, aliassen, opstelinstructies, invulinstructies;
  • vaststellen relevante informatiebehoefte (kenmerken, documentvragen);
  • vaststellen relevante documentvraag;
  • modelleren objectenstructuur;
  • implementeren model in datasystemen;
  • instrueren/begeleiden medewerkers nieuwe assetinformatiemodel.

Kunnen wij u met een soortgelijk behoefte of activiteiten helpen? Neem dan contact met ons op