Informatiemodel tunnels

Opstellen assetinformatiemodel tunnels en technnische installaties

Ter ondersteuning van de asset managementprocessen van ProRail configureert en herschrijft incertex het volledige asset informatiemodel van tunnels, bijbehorende bouwwerken, technische installaties en begeleidt de implementatie van het model in de datasystemen van de eigenaar/asset managers. Het assetinformatiemodel vormt de basis van alle assetinformatie van alle spoorwegtunnels (17) en dive-unders in Nederland en is gebaseerd op standaarden uit de industrie (voor technische installaties) en vastgoed.

Onze werkzaamheden zijn:

 • inventariseren van het complete areaal aan vastgoedassetsoorten en technische installaties;
 • afstemmen met de verschillende assetmanagers, eigenaren en technisch experts;
 • vaststellen objectgrenzen;
 • opstellen definities, aliassen, opstelinstructies, invulinstructies;
 • vaststellen relevante informatiebehoefte (kenmerken, documentvragen);
 • vaststellen relevante documentvraag;
 • modelleren objectenstructuur;
 • schrijven handleiding codering installaties en componenten;
 • maken schematische overzichtstekeningen per tunnel;
 • implementeren model in datasystemen;
 • instrueren/begeleiden medewerkers nieuwe assetinformatiemodel.

Kunnen wij u met een soortgelijk behoefte of activiteiten helpen? Neem dan contact met ons op

 • 19 tekeningen gemaakt