Identificatie assets (CIC)

incertex heeft de internationale normen DIN 6779-2 en NEN-EN-IEC 81346-2, voor een grote infrastructuur- en vastgoedbeheerder, bedrijfsspecifiek gemaakt en in een nieuw bedrijfsvoorschift (BID00026) vastgelegd. Voor dit informatiemodel zijn tevens de design principles/redeneertrant opgesteld om alle 119 beschreven assets / installaties en bijbehorende componenten op een uniforme manier te kunnen coderen. Ter ondersteuning van de design principles zijn diverse aansprekende voorbeelden van informatiedragers met codering installatie en componenten (CIC) toegevoegd. 

De unieke identificatie van componenten, subsystemen en systemen op basis van een generieke coderingsmethodiek - waarin iedere locatie, systeem, subsysteem en component is voorzien van een unieke asset-codering/tagnummering in de vorm van een reeks letters en cijfers - is een vereiste voor asset datamanagement en maakt het mogelijk om op gestructureerde wijze kosten, onderhouds-gegevens en prestaties aan assets te koppelen. De coderingsmethodiek ondersteunt de inrichting van de informatievoorziening, het functioneel en operationeel krijgen en houden van systemen, de opbouw van historische data, het inrichten van interfaces met gerelateerde IT-systemen en configuratiemanagement. De informatie van asset datamanagement is input voor Asset management om een optimale systeemeffectiviteit en beheersing van kosten gedurende de levensduur van een asset te realiseren en te voldoen aan de hoge beschikbaarheids- en veiligheidseisen gesteld aan de assets en complexen.

Kunnen wij u met een soortgelijk behoefte of activiteiten helpen? Neem dan contact met ons op

2 internationale normen bedrijfsspecifiek gemaakt
6 technische disciplines
119 asset-/installatietypen uitgewerkt
115 pagina's