Omgevingswet Regelbeheer

Voor verschillende groepen beleidsmakers, juristen, geo-informatieexperts zijn er meerdaagse begeleidingstrajecten verzorgd voor het begrijpen van de verschillende informatiemodellen en standaarden achter het Digitaal Systeem Omgevingswet (DSO).

Hierbij ligt de nadruk op het expert maken van de bevoegde gezagen (overheden) om de eigen regels, keuren, verordeningen in diverse regelteksten op het gebied van de omgevingswet om te zetten in goede juridische regels, toepasbare regels, gebruikersvragen en beslisbomen.  Het gaat daarbij hoofdzakelijk over de begrippen en andere zienswijze van DSO, maar ook over de wijze waarop deze regels uiteindelijk in de applicatie Regelbeheer van Moxio kunnen worden geregistreerd.

De deelnemers zijn in staat om op een andere manier (vanuit de initiatiefnemer van een omgevingsvraagstuk) de eigen regels te herschrijven en geschikt te maken voor de eisen die aan hun eigen organisatie wordt gesteld vanuit DSO en de Omgevingswet. Deze experts zijn in staat om de opgedane kennis verder te verspreiden aan collegae en zo de eigen organisatie klaar te stomen voor de nieuwe processen en uitdagingen die de omgevingswet met zich mee brengt. 

Geleverde producten/diensten:

  • Uitleg samenhang Informatiemodellen Toepasbare Regels, Omgevingswet, Officiele Publicaties en standaarden (IMTR, IMOW, IMOP, STTR, STOP/TPOD)
  • Begeleiden proces opstellen Juridische Teksten, (Toepasbare) Regels, Gebruikersvragen, Beslistabellen
  • Opstellen toolkit met praktische handvatten voor opstellen Juridische Teksten, (Toepasbare) Regels, Beslistabellen
  • Uitgebreide handreiking Regelbeheer met veel voorbeelden en tips voor opstellen Juridische Teksten, (Toepasbare) Regels, Beslistabellen
  • Advies over borgen informatiemodel en processen bevoegd gezag
  • Training kunnen werken met de applicatie Regelbeheer

Projecten