Theemswegtracé

Configuratie en voorbereiden informatieoverdracht

In het project Theemswegtracé van het Havenbedrijf Rotterdam hebben wij de projectorganisatie en de hoofdaannemer geadviseerd over het proces van informatieoverdracht naar de spoorbeheerder ProRail. Hieronder vielen:

 • het inregelen van het proces om te borgen dat de informatie uit het project past op de informatievraag van de beherende partij;
 • het vertalen van de projectscope naar een project specifieke configuratie voor informatie;
 • het koppelen van de documentstroom van de aannemer aan de project specifieke configuratie;
 • het instrueren en coachen van de aannemer aangaande de specifieke eisen gesteld aan de as-built tekeningen en technische documentatie;
 • het leveren van voorbeeldtemplates ten behoeve van de as-built tekeningen;
 • adviseren van de projectorganisatie over aspecten van het proces van informatieoverdracht.

Review informatie

Voor een infrastructuurbeheerder is het belangrijk om snel de juiste informatie uit tekeningen, berekeningen en documenten te kunnen halen. Daarom hebben wij voor het project Theemswegtracé gecontroleerd of tekeningen voldoen aan de gemaakte afspraken over inhoud en structuur. Dit zorgt ervoor dat tekeningen probleemloos kunnen worden opgeslagen of uitgewisseld tussen de betrokken partijen.

Kunnen wij u met een soortgelijk behoefte of activiteiten helpen? Neem dan contact met ons op

 • Projectorganisatie: Havenbedrijf Rotterdam
 • Beheerder: ProRail
 • Hoofdaannemer: SaVe
 • 1650 bestanden
 • 500 MB aan data bewaard