Spoorzone Delft

Informatieoverdracht

Spoorzone Delft is een meerjarig bouwproject waarin een spoortunnel, spoorbaan, stadskantoor met stationshal gerealiseerd worden. Met meerdere hoofdaannemers en een complexe bouwfasering was het opstellen van een goede projectspecifieke configuratie en overdracht van informatie essentieel.

Demarcatie

Als vastgoed qua eigendom, beheer en kosten verdeeld moeten worden over verschillende partijen zijn heldere demarcatietekeningen en –ruimtestaten onmisbare bijlagen van de integrale eigendoms- en beheerovereenkomsten. Daarom hebben wij voor het project Spoorzone Delft de verdelingen conform gemaakte afspraken tijdig, duidelijk en op een neutrale manier vastgelegd op plattegronden en doorsneden geschikt voor inname door het Kadaster. Vanwege het uitgestrekte gebied  van de spoorzone (2,2 strekkende km) zijn aanvullende verdelingen gemaakt om de grens tussen spoorterrein en openbare ruimte te markeren.

Review informatie

Voor een beheerder is het belangrijk om snel de juiste informatie uit tekeningen, berekeningen en documenten te kunnen halen. Daarom hebben wij voor dit project gecontroleerd of tekeningen voldoen aan de gemaakte afspraken over inhoud en structuur. Dit zorgt ervoor dat tekeningen probleemloos kunnen worden opgeslagen of uitgewisseld tussen de betrokken partijen.

Conversie data

Om de informatieoverdracht tussen uitvoerder(s) en beheerder(s) soepel te laten verlopen, is het regelmatig nodig dat informatiedragers (zoals titelblokken) worden geconverteerd naar de stijl van de beheerder. Hierdoor kan de ontvangende partij de tekeningen na conversie gegarandeerd opnemen in haar eigen documentbeheersysteem. Onderdeel van de data conversie is het converteren van telecomtekeningen en civiele tekeningen.

Kunnen wij u met een soortgelijk behoefte of activiteiten helpen? Neem dan contact met ons op

 • Projectorganisatie: ProRail
 • Beheerder: ProRail, NS Stations en Gemeente Delft
 • Hoofdaannemer: Dura Vermeer, Mobilis, Strukton
 • 3.116 tekeningen gecreëerd
 • 12.212 bestanden bekeken
 • 862 mappen geordend
 • 47,8 GB aan data bewaard
 • 1 demarcatietekening openbare ruimte/spoorterrein opgesteld
 • 33 demarcatietekeningen bouwwerken opgesteld
 • 2 ruimtelijsten met verwijzing naar ruimtestaten
 • 131 telecomtekeningen geconverteerd