Den Haag Centraal

Informatieoverdracht

De Openbaar Vervoer Terminal Den Haag Centraal was na 35 jaar toe aan een grondige verbouwing. In de tweede fase van de verbouwing is een nieuwe overkapping voorzien van wiebertjes, en een nieuwe extra grote ondergrondse technische ruimte gerealiseerd. Daarnaast is Den Haag Centraal voorzien van nieuwe technische installaties, veiligheidsystemen, een mooie vloer en geheel nieuwe inrichtingselementen. Een waardig entree van de Hofstad. Ook Den Haag Centraal was een ingewikkeld project met de "winkel" open. Met meerdere bouwprojecten in dezelfde stationsomgeving en een complexe bouwfasering was het opstellen van een goede projectspecifieke configuratie en overdracht van informatie essentieel.

Review informatie

Voor een beheerder is het belangrijk om snel de juiste informatie uit tekeningen, berekeningen en documenten te kunnen halen. Daarom hebben wij voor het project Den Haag Centraal gecontroleerd of tekeningen voldoen aan de gemaakte afspraken over inhoud en structuur. Dit zorgt ervoor dat tekeningen probleemloos kunnen worden opgeslagen of uitgewisseld tussen de betrokken partijen.

Conversie data

Om de informatieoverdracht tussen uitvoerder(s) en beheerder(s) soepel te laten verlopen, is het regelmatig nodig dat informatiedragers (zoals titelblokken) worden geconverteerd naar de stijl van de beheerder. Hierdoor kan de ontvangende partij de tekeningen na conversie gegarandeerd opnemen in haar eigen documentbeheersysteem. Onderdeel van de data conversie is het converteren van telecomtekeningen en civiele tekeningen.

Demarcatie

Als vastgoed qua eigendom, beheer en kosten verdeeld moeten worden over verschillende partijen zijn heldere demarcatietekeningen en –ruimtestaten onmisbare bijlagen van de integrale eigendoms- en beheerovereenkomsten. Daarom hebben wij voor het project Den Haag Centraal de verdelingen conform gemaakte afspraken tijdig, duidelijk en op een neutrale manier vastgelegd op plattegronden en doorsneden geschikt voor inname door het Kadaster. 

Kunnen wij u met een soortgelijk behoefte of activiteiten helpen? Neem dan contact met ons op

 • Projectorganisatie: ProRail
 • Beheerder: ProRail en NS Stations
 • Hoofdaannemer: Strukton Bouw
 • demarcatietekening openbare ruimte/spoorterrein opgesteld
 • 13  demarcatietekeningen bouwwerken opgesteld
 • 1 ruimtelijst opgesteld
 • 8.518 tekeningen beoordeeld
 • 29.011 bestanden bekeken
 • 3.434 mappen geordend
 • 33,6 GB aan data opgeslagen
 • 67 telecomtekeningen geconverteerd