E-mail vrijwaring

VERTROUWELIJK: De informatie verwerkt in deze e-mail en bijlage(n) is strikt vertrouwelijk. De e-mail is uitsluitend bedoeld voor de genoemde personen in de aanhef van deze e-mail. Als u niet degene bent die daar genoemd is, wilt u dan contact opnemen met de verzender. U bent in dat geval niet gerechtigd kennis te nemen (van de rest) van deze e-mail, of de inhoud van deze e-mail op enige wijze openbaar te maken of te kopiëren.

Indien u ten onrechte deze e-mail heeft ontvangen waarschuw dan de systeembeheerder (i...@).