Privacy verklaring

Op deze pagina krijgt u inzicht in welke (persoons)gegevens we verzamelen voor incertex en waarom we ze verzamelen.
 

Doel en achtergrond gegevensverwerking

Als u ons een e-mail stuurt, belt of anderszins (persoons)gegevens deelt dan verwerken wij de gegevens die u ons toestuurt op een wijze als naar de aard van het contact of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de afhandeling of de verdere verwerking in onze administratieve systemen. Van klanten, leveranciers en medewerkers verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de relatie en de bewaarplicht die ons is opgelegd door de wetgever en het bevoegd gezag (b.v. de Belastingdienst, Arbeidsinspectie).
 
Hieronder staat welke gegevens wij verzamelen en waar we deze gegevens opslaan.

  • U bent een klant van incertex: 
    Van u verzamelen we de adresgegevens (straat, huisnummer, postbus, plaats, afdeling), het algemene e-mailadres, het algemene telefoonnummer, het internetadres (www), BTW-nummer, KvK-nummer, de volledige namen van onze contactpersonen, het telefoonnummer en e-mailadres van onze contactpersonen, de functies van de contactpersonen, het e-mailadres voor de facturatie, het crediteurnummer wat u aan ons toekent, een ibanrekeningnummer, een referentienummer wat u aan ons toekent. Wij gebruiken de gegevens voor het aangaan, onderhouden, aantonen van een verkooprelatie, inclusief het sturen van offertes, (algemene) voorwaarden, voortgangsrapportages en verkoopfacturen voortvloeiende uit een contract/overeenkomst.
  • U bent een leverancier van incertex: 
    Van u verzamelen we de adresgegevens (straat, huisnummer, postbus, plaats, afdeling), het algemene e-mailadres, het algemene telefoonnummer, het internetadres (www), BTW-nummer, KvK-nummer, de volledige namen van onze contactpersonen, het telefoonnummer en e-mailadres van onze contactpersonen, de functies van de contactpersonen, het e-mailadres voor de facturatie, het debiteurnummer wat u aan ons toekent, een ibanrekeningnummer, een referentienummer wat u aan ons toekent. Wij gebruiken de gegevens voor het aangaan, onderhouden, aantonen van een inkooprelatie, inclusief het uitkeren van de verschuldigde vergoeding voortvloeiende uit een contract/overeenkomst.
  • U bent een medewerker van incertex: 
    Van u verzamelen we de volledige namen, de adresgegevens (straat, huisnummer, postbus, plaats), het privételefoonnummer, het privé-e-mailadres, de geboortedatum, het burgerservicenummer, een ibanrekeningnummer, een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Daarnaast bewaren we de gegevens over de arbeidsrelatie (contract, salarisgegevens). Wij gebruiken deze gegevens voor het aangaan, onderhouden, aantonen van de arbeidsrelatie, inclusief het verstrekken van de contractuele beloning en registratie van eventuele bedrijfseigendommen die in bruikleen zijn gegeven.

De door u verstrekte gegevens bewaren wij zolang als nodig is voor de door u beoogde relatie met ons, voor een door ons beoogde relatie met u en zolang wij daartoe eventueel een wettelijke verplichting hebben. We houden ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Wij verwerken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de relatie en promotie (benaderen van (oude-)relaties ten behoeve van het verwerven van nieuwe opdrachten) van incertex. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. De gegevens worden enkel verstrekt aan individuele medewerkers op basis van need-to-know voor de uitvoering van het contract/relatie. Wij delen geen (persoons)gegevens met derden anders dan ons administratiekantoor met wie wij een verwerkingsovereenkomst hebben.
 

Beveiliging

Alle (persoons)gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server en hardcopy in een afgesloten beveiligde ruimte met restricties voor inzage.
 

Links naar andere websites

Op de website incertex.com treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties.
 

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien wij gegevens van u verwerken, dan heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden geïnformeerd over onze activiteiten door het sturen van een e-mail naar i...@.
 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de inhoud van onze site of hoe we met gegevens omgaan? Stuur een e-mail naar: i...@.